GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG

Budget for år 2002
Indtægter:
Kontingent 21.600,00Dkr
Renteindtægter 450,00Dkr
Forespørgselsgebyr 400,00Dkr
Indtægter ialt 22.450,00Dkr
Udgifter:
Bestyrelsesomkostninger 7.800,00Dkr
Bestyrelsesmøder 1.800,00Dkr
Kontingent til grundejersammenslutningen 600,00Dkr
Generalforsamling 2.500,00Dkr
Rensning af rendestensbrønde 5.300,00Dkr
Fællesareal, vedligeholdelse 1000,00Dkr
Forsikring, fællesareal 500,00Dkr
Udvalgsmøder 600,00Dkr
Gaver 500,00Dkr
Hjemmeside 1500,00Dkr
Udgifter ialt 22.100,00kr
Budgeteret overskud/underskud 350,00Dkr